Konzultace a poradenství

Nabízím poradenskou a konzultační čínnost ke všem typům projektů, kde figuruje dopravní část. Daný záměr z hlediska prověřím dle všech dostupných zákonných požadavků, technických norem a předpisu, vyhlášek. K tomu je možné učinit patřičné výstupy ve formě textové zprávy či prezentace. Dále je možná spolupráce v případě požadavku ve formě účasti na jednáních či projednáních.