Projekční práce

Nabízím projekční práce ve stupni DÚR a DPS menšího rozsahu. Velké projekty z kapacitních důvodů nepřijímám. Jsem však ochoten se podílet na spolupráci z hlediska dopravního inženýrství a poradenství či konzultací.

Tyto práce provádím pouze jako příspěvky do celkové dokumentace bez autorizace. Z hlediska uvedených menších projektů v daném rozsahu řeším zejména tyto okruhy.

  • projekt vjezdu k rodinému či bytovému domu jako připojení na pozemní komunikaci
  • projekty menších parkovišť a odstavných ploch - v rozsahu cca 10 - 25 stání.
  • opatření ke zvyšování bezpečnosti, např. ochranné ostrůvky, vjezdové brány, apod
  • pěší a cyklistická doprava - např. návrh bezbariérových přechodů pro chodce či přejezdů vč. opatření jako ochranné ostrůvky apod.