Reference

Níže je uveden stručný přehled všech významných realizovaných studií, návrhů a projektů. Ve většině případů je uvedenen pouze počet zpracovaných projektů a podrobněji jsou uvedeny pouze větší projekty

2009-2014

 • Studie komunikace Chválkovická, Olomouc – realizováno dle studie (2009)
 • Zastávky BUS Vidlácká a Buková Lhota u Benešova – zpracováno jako podklad pro ÚR (2012),
 • Studie organizace dopravy oblasti Rokoska, Praha 8 – zpracováno jako podklad pro budoucí možnosti řešení (2013),
 • Studie komunikace Čimická, Praha 8 – humanizace komunikace (2013)
 • Studie informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci k doplnění značení na navádění k novým turistickým informačních centru (2014)

2015

 • Studie řešení připojení objektu polyfunkčního dům Křivoklátská, Praha 18 – zpracováno jako podklad pro ÚR (2015)
 • Studie řešení dopravy v klidu bytového domu Vršní, Praha 8 (2015)
 • Dopravně inženýrské posouzení návrhu parkoviště u objektu Zeelandia, Malšice (2015)
 • 6 x Studie přechodů pro chodce

2016

 • Dopravní inženýrské posouzení záměru - "Dopravní Terminál Moravská Třebová" pro zajištění podkladů pro získaní EU dotace
 • Dopravně inženýrské posouzení - "Územní studie RD Újezd nad Lesy, Primavera" pro ověření průjezdnosti vozidel, rozhledů a bezpečnosti.
 • 10 x dokumentace pro připojení objektu na pozemní komunikaci (rozhledy a vlečné křivky),
 • 5 x projektová dokumentací k vjezdu rodinnému nebo bytového domu vč. zajištění autorizace,
 • 10 x dokumentace pro výpočty dopravy v klidu v rámci celé České Republiky,
 • 5 x dopravní studie pro posouzení stavebního návrhu záměrů z hlediska dopravní části a soulad z ČSN, TP
 • 5 x podklady pro stanovení místní úpravy

2017

 • Studie organizace dopravy a úprav DZ v ul. Feřtekova, Černého a Písečná, Praha 8
 • DSP BD Lumírova, Praha 2 - projektová dokumentace vjezdu bytového domu
 • Studie dopravního řešení Aparmány Rokytnice nad Jizerou
 • Analytická část na dopravním generelu Řevnice
 • Studie přechodu pro chodce ul. Žernosecká, Praha 8
 • DÚR Domov pro seniory Uherský Brod
 • Mikrosimulace křižovatky Světice, Praha - Východ
 • Dopravně inženýrské posouzení záměru "Dopravního terminál Police nad Metují" pro zajištění podkladů pro získání EU dotací
 • Spolupráce na dopravní studii vedení cyklotrasy ul. Táboritská v Kolíně
 • Vyhodnocení dopravního průzkumu města Postoloprty
 • Dopravně inženýrské posouzení záměru "Dopravního terminál Nové město nad Metují" pro zajištění podkladů pro získání EU dotací
 • Spolupráce na dopravní studii změny organizace dopravy vybraných ul. v Berouně
 • Dopravní část záměr "Územní studie Nahý Újezdec"
 • Studie úpravy křižovatky Ďáblická - Beštákova, Praha 8
 • Spolupráce na dopravní studii ul. Hulická a Domanovická, Praha 21
 • Mikrosimulace záměru rozšíření závodu "La Lorraine Kladno"
 • Podklady dopravní části pro DÚR záměru "Rodinné domy Jilemnice, Nouzov"
 • Podklady pro stanovení místní úpravy Zdice, lokalita "Pod Hřbitovem"
 • Projektová dokumentace pro revitalizaci Sofijského náměstí v Praze - Modřanech, stupeň DÚR+DSP
 • Mikrosimulace budoucího dopravního řešení na Letišti Praha a stanovení výhledových počtů vozidel s ohledem na PAX
 • Mikrosimulace budoucí rozvojové plochy mezi Letištěm Praha, Pražským okruhem a dálnicí D6
 • 5 x dopravně inženýrské podklady pro projekty z hlediska stanovení generované dopravy
 • 17 x dokumentace DIO
 • 11 x dokumentace pro připojení objektu na pozemní komunikaci (rozhledy a vlečné křivky),
 • 15 x projektová dokumentací k vjezdu rodinnému nebo bytového domu vč. zajištění autorizace,
 • 14 x prověření projektové dokumentace z hlediska dopravy
 • 5 x dokumentace pro výpočty dopravy v klidu v rámci celé České Republiky,

2018

 • Technická studie úpravy - zkapacitnění křižovatky na I/16 - Řepov ve Středočeském kraji
 • Dopravně inženýrské posouzení záměru nového objektu IZS na Praze 7
 • Studie dopravy v klidu pro město Řevnice (dopravní průzkum a stanovení postupu pro možné zpoplatění parkování v centru města)
 • Dopravně inženýrské posouzení ČSPH Modletice z hlediska kapacity a návrhy variant řešení
 • Dopravní studie 6 lokalit na Praze 8 pro zvýšení bezpečnosti, plynulosti a změny organizace dopravy
 • Mikrosimulace okružní křižovatky v Kolíně (U Křižovatky - Dukelských Hrdinů - Havlíčkova - Jaselská - Polepská) v několika variantách
 • Projektová dokumentace pochozích ploch záměru Mateřské školky v Praze - Modřanech (DÚR + DSP)
 • Projektová dokumentace záměru nového areálu SDH Praha - Zličín
 • 17 x dokumentace pro připojení objektu na pozemní komunikaci
 • 9 x dopravně inženýrské opatření (DIO)
 • 10 x Dopravně inženýrské posouzení záměrů (generovaná doprava, doprava v klidu, soulad z ČSN apod.)
 • Mikrosimulace dopravního uzlu I/2 x II/101 v Říčanech
 • Projektová dokumentace DÚR k Bytovému domu Pobialova, Ostrava (vjezd a hromadná garáž)
 • Projektová dokumentace DÚR k Bytovému domu Nové Lauby, Ostrava (hromadná garáž)
 • Dopravně inženýrské posouzení terminálu Klášterec nad Ohří
 • Dopravní koncepce města Dobříš (hlavní řešitel dopravní části)

2019

 • Posouzení rozšíření odstavné plochy a ČSPH České Budějovice pro Nicotrans
 • Dopravní koncepce (studie) obce Chotěšov u Litoměřic v Ústeckém kraji
 • Dopravní studie křižovatky - napojení rodinných domů Draženov u Domažlic
 • Dopravní studie křižovatky v I/12 x II/101 v Úvalech
 • Kapacitní výpočty ovlivněných křižovatek v rámci rozvojového území Praha - Dolní Michle
 • Dopravní studie 6 lokalit na Praze 8 ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
 • Dopravní studie záměru Nové Mstětice (předběžné DI poklady)
 • Dopravní studie parkoviště PVA Letňany Praha
 • Dále cca 40 menších dopravních posouzení, studií a výpočtů (doprava v klidu, bytové domy, kontroly dokumentací, apod.)
 • Mikrosimulace křižovatky Mostní x Zborovská, Plzeň
 • Mikrosimulace křižovatky Židlochovice
 • Projektové dokumentace dopravních řešení menšího rozsahu - bytové domy, rekonstrukce, veřejná prostranství
 • 20 x dokumentace pro připojení objektu (sousední nemovitosti) na pozemní komunikaci
 • 10 x DIO
 • Dopravní průzkum a vyhodnocení nového terminálu Kolín (pěší pohyby, motorová doprava, K+R, atd.)

2020

 • Dopravní studie a dopravně inženýrské podklady záměru MVČR Evropská, Praha 6 - Veleslavín
 • Výpočet kapacity 10 křižovatek na silnici I/16 pro úpravu na uspořádání 2+1
 • Stanovení místní úpravy provozu Praha 8
 • Generel dopravy Valašské Klobouky
 • Dopravně inženýrská supervize napojení obchodních domů Kaufland a Lidl
 • Dopravně inženýrské posouzení OC Taškent, Praha 10
 • Dopravní Studie - Zásmuky (Dupanda)
 • Dopravní koncepce města Jílové u Prahy
 • 15 x prověření, posouzení a konzultace k projektům v různém stadiu projektové přípravy
 • 15 x výpočet dopravy v klidu v Praze a mimo Prahu
 • 24 x dokumentace připojení objektu na pozemní komunikaci (vjezd)
 • 15 x DIO
 • Mikrosimulace křižovatky nám. T.G. Masaryka, Červený Kostelec

2021

 • 36 x Dokumentace připojení objektu na pozemní komunikaci (vjezd)
 • 19 x DIO
 • 32 x Dopravní studie
 • Celkem cca 130 zakázek

2022 

 • 30 x Dokumentace připojení objektu na pozemní komunikaci (vjezd)
 • 16 x DIO
 • 37 x Dopravní studie
 • Celkem cca 110 zakázek

 

Další projekty započaté v roce 2023 budou po jejich kompletním odevzdání dále uvedeny.