Úvod

Nabízím služby DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

 • Dopravní studie
 • Analýzy, výpočty, posouzení, konzultační činnost
 • Vjezdy k nemovitostem/objektům/pozemkům/apod.
 • DIO - Dopravně inženýrská opatření
 • Dopravní značení
 • Koncepce dopravy
 • Bezpečnost dopravy
 • Dopravní režim
 • Řešení mobility
 • Mikrosimulace
 • Dopravní modely
 • Zajištění dopravních průzkumů
 • Odhad stavebních nákladů

UPOZORNĚNÍ:

 • Nedisponuji autorizací v oboru dopravní stavby. Z těchto důvodů nezpracovávám projekty velkého rozsahu ve stupních DSP, DPS popř. RDS. Poskytuji příspěvky dopravního řešení (menších záměrů) do celkové dokumentace hlavního projektanta do stupně DÚR/DSP. Mohu však doporučit další postup a poskytnout poradenskou a konzultační činnost, popř. nezávislou kontrolu projektové dokumentace.
 • Pokud si nejste jistí, zda-li danou službu nabízím prosím ozvěte se a domluvíme další postup popř. detaily.
 • Z časových důvodů nemohu plně zajistit přímé projednání s dotčenými úřady nebo zajištění inženýrské činnosti. Díky tomu jsem schopen pojmout více projektů a zajistit tak pro každého klienta lepší časový rámec odevzdání díla.
 • Věřím, že každá činnost má mít svého specialistu, proto mohu doporučit také kolegy k zajištění inženýrské činnosti.
 • Provádím výhradně emailové či telefonické konzultace s dotčenými úřady na základě připomínek či vyjádření zajištěných investorem či jeho pověřenou osobou/firmou.
 • Mohu poskytnou kontakt na příslušné specialisty v autorizací v oboru dopravních staveb.
 • Nabízím také služby architekta z hlediska spojení stavěbně-architektonické části s dopravní částí, popř. můžete kontaktovat rovnou architekta - odkaz vpravo.
 • Nabízím služby tzv. na klíč (cenová nabídka předem) nebo konzultace (hodinová sazba) nebo kombinovaně
 • Před objednání služeb je v některých případech nutné zajistit základní požadavky dotčených orgánů - tj. potřeba autorizace nebo okrajové podmínky návrhu (materiály, skladby, apod.)

Jsem absolvent ČVUT Fakulty Dopravní v Praze, 12 let praxe, včetně desítek mnoha realizovaných návrhů (více v sekci reference - vlevo v menu).

Ing. Jan Kapitán, dopravní inženýr (1984)