Analýzy a průzkumy

Dopravní analýzy a průzkumy jsou nezbytnou součástí pro zpracování dopravní studie či dalších následných stupňů projektové přípravy. Bez určení výhledových intenzit dopravy není možné provést rozhodnutí, které povede ke správně navržené dopravní síti. Týká se to zejména křížení pozemních komunikací - křižovatek, které jsou bezesporu nejdůležitějším bodem v dopravní infrastruktuře.

Dopravní průzkumy jsou jednou ze základních disciplín dopravního inženýrsví a jeho kvalitní provedení a vyhodnocení je základním předpokladem k dalsích dopravních analýz. Dopravní průzkumy jsou časově náročné a pro kvalitní výstupy je nelze provádět v určité časy či roční období.

Například nejméně vhodné je zimní období prosinec, leden, únor, kdy je dopravní chování ovlivněno např. sněhem. Dále se jedná o prázdninová období. Z hlediska dnů jsou nejvhodnější pro sčítání dny úterý, středa, čtvrtek, protože pondělí a pátek jsou ovlivněny víkendem. Průzkumy jsou taktéž zpracovávány pro několik druhů vozidel, popř. cyklistů nebo pěších. Dopravní průzkumy mohou být například tyto:

  • Profilové (úsek komunikace mezi křižovatkami),
  • Směrové (zjištění směrů jednotlivých vozidel),
  • Úsekové (na delším úseku),
  • Bodové,
  • Křižovatkové apod.

Dopravní analýza zahrnuje například sesbírání dat o území ruzných časových horizontech a to nejenom současnost, ale i minulost a samozřejmě budoucnost. Výsledkem je pak následné vyhodnocení, aby bylo možné zjistit nejenom trend vývoje, ale také přesný současný stav. K tomu jsou použitelná rozsáhlá data od Českého statistického úřadu, kde jsou obsaženy například pracovní příležitosti, vyjížďky a dojíždky apod. Z těchto dat lze následně zjistit informace, které je nutné správně intepretovat.

Tím vznikne znalost o území (oblasti), která je pak využitelná při následném plánování, kde se rozhoduje jaký směr je nejvhodnější. Dopravní analýzy jsou například tyto:

  • Statistické vyhodnocení dat z dopravních průzkůmů
  • Vyhodnocení statistického šetření pro zjištění dopravního chování
  • Určení poptávky po dopravě a generované dopravy vlivem záměru nebo stávající zástavby

Vše výše uvedené lze zpracovat buď samostatně nebo jako výchozí podklad k dopravní studii či přípravné fázi územního rozhodnutí a v některých případech i stavebního povolení.