Mikrosimulace

Mikrosimulace je dopravně inženýrský nástroj, který dokáže ověřit a simulovat téměř jakoukouliv dopravní situaci, dopravní síť či oblast, popř. lze ověřit rozdílné dopravní chování na dopravní síť.

Mikrosimulace pracuje s detailem jednotlivých vozidel a má řadu nastavení ať už z hlediska samotné dopravní infrastruktury či vozidel. Je také možné simulovat cyklistickou či pěší dopravu.

Mikrosimulaci je možné zpracovat také na parkovací či odstavné plochy

Mikrosimulace je v podstatě složitým matematickým modelem, kde je zachyceno přesné chování vozidel v síti. Lze také uvažovat s hromadnou dopravou. Nastavit lze také různé události v síti, jako dopravní nehody, parkování apod. Samozřejmostí je pak nastavení signalizace křižovatek vč. dynamického řízení.

Výhodou mikrosimulace má výhodu v tom, že ověří dané dopravní řešení ještě předtím, než je realizováno, čímž se mohou ušetřit nemalé finanční prostředky. Typickým příkadem použítí ja například porovnání více variant křižovatek (okružní, neřízená, řízená) nebo nastavení řízení světelné křižovatky.

Je také možné ověřit řešení vnitropodnikových areálových ploch. Vhodné ja také například ověření dopravní sítě v rámi územních či urbanistických studií.