Ceny

Níže je uveden orientační ceník některých činností (obvyklé případy či průměry nebo nejčetnější činnosti). Ostatní činnosti závisejí na rozsahu práce. V případě zájmu mohu poslat cenovou kalkulaci/nabídku nebo se dohodnout na nejvhodnější formě spolupráce.

Forma spolupráce je "na klíč" (bez autorizace) nebo konzultace (případně je možná kombinace).

KONZULTACE:

 • Hodinová sazba - 750 Kč / hod
 • Minimálně 2 hod = 1 500 Kč (tj. v případě časové dotace <2 hod bude bez ohledu na počet hodin vystavena faktura na 1 500 Kč)

"NA KLÍČ":

 • Zpracování situace s rozhledovými poměry a vlečnými křivkami jako podklad pro připojení objektu na pozemní komunikaci – od 5 000 Kč
  • Technická zpráva
  • Výkresy - rozhledové poměry, vlečné křivky
 • Zpracování projektové dokumentace vjezdu vč. prověření parkovací plochy – od 6000 Kč
  • Technická zpráva
  • Výkresy - rozhledové poměry, vlečné křivky, vzorový příčný řez
  • Výpočet dopravy v klidu (je-li potřebný)
 • Zpracování projektové dokumentace vjezdu vč. prověření garáží/parkovací plochy – od 12 000 Kč
  • Technická zpráva
  • Výkresy - rozhledové poměry, vlečné křivky, vzorový příčný řez
  • Výpočet dopravy v klidu
 • Podklady pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích –  cca 6 000 Kč / lokalita
  • Technická zpráva
  • Situace dopravního značení
 • Dopravně inženýrské výpočty
  • Doprava v klidu (parkování) - dle rozsahu, ale min. 3 000 Kč / křižovatka vč. krátké textové zprávy
  • Generovaná doprava - dle rozsahu, ale min. 3 500 Kč / objekt vč. krátké textové zprávy
  • Křižovatka - dle rozsahu, ale min. 4 000 Kč / křižovatka vč. krátké textové zprávy a více časových horizontů
 • Dopravně inženýrské opatření (DIO) - od 6 000 Kč / lokalita
  • Technická zpráva
  • Situace dopravního značení
  • Situace záboru (omezení)
 • Dopravní studie - v průměr dle rozsahu
  • od 12 000 Kč (akce menšího rozsahu)
  • průměr 30 000 Kč (střední rozsah)
  • do 60 000 - 90 000 Kč (velké studie)
 • Sčítání dopravy 24 hod (profil nebo křižovatka) vč. zpracování – externě cca 15 000 - 25 000 Kč / 24 hod

DOPRAVA:

 • v případě vzdálenějších lokalit místního šetření je navíc účtováno cestovné
  • 5 Kč/km
  • 200 Kč/hod