Dopravní výpočty

Dopravní výpočty zahrnují především výpočty dle platných technický předpisů, což jsou zejména výpočty kapacit křižovatek a stanovení intenzity dopravy. Dále se jedná o výpočty rozhledových trojúhelníku dle ČSN

Výpočty kapacit křižovatek: (provádějí např. pro stavy zda-li křižovatka vyhoví v navrhovaném období vlivem nárůstu dopravy)

  • Výpočet kapacity řízené křižovatky dle TP 235
  • Vypočet kapacity neřízené křižovatky dle TP 188
  • Vypočet kapacity okružní křižovatky dle TP 234
  • Vypočet kapacity mimookružní křižovatky dle TP 236

Další výpočty:

  • Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích dle TP 189 - metodika pro stanovení intenzit dopravy na veřejně přístupných pozemních komunikacích na základě krátkodobých dopravních průzkumů
  • Výpočet nároku počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (popř. Pražských stavebních předpisů) - výpočet potřebného počtu parkovacích stání je pak nutný pro schvalování stavebními a dopravními odbory např. při nové výstavbě či změně využití objektu.
  • Výpočet rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 - při připojení objektu na pozemní komunikaci je nutné prokázat že rozhledový trojúhelník je přakážek prostý do výšky min. 0,75 m